Curs Preparatori per a Oposicions Escala Subalterna Asociació Babilón

...

Asociació Babilón Inscripció Proves Selectives

Preparació per al Concurs oposició per a cobrir 102 llocs de treball de l'agrupació funcionarial de serveis de suports generals per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

Temari Adaptat

aula

Posseïm aules preparades amb les mesures de seguretat i higiene per a la COVID, així com temaris i manuals d'estudi adaptats en lectura fàcil.

Tramitació Telemàtica

...

Oferim ajuda a les persones aspirants per a la presentació telemàtica en la inscripció de les proves selectives d'accés a la Funció Pública Valenciana.