Termes i Condicions

Objecte

     Associació BABILON, proporciona informació clara i gratuïta als Usuaris sobre els serveis que proporciona, les seues característiques i informació sobre la pròpia entitat. De conformitat amb la normativa vigent, s'informa els interessats, que les dades facilitades seran tractats per l'Associació Babilón, les dades de contacte de la qual són els següents:

Termes i Condicions

     La utilització del lloc web www.asociacionbabilon.com propietat d'Associació BABILON, d'ara en avant Associació BABILON., és absolutament voluntària i suposa l'acceptació plena per qui accedeix a aquest, d'ara en avant l'Usuari, de totes les Condicions Generals d'Ús vigents a cada moment que es troben en la present direcció, per la qual cosa l'Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap mena de reserves la present POLÍTICA DE PRIVACITAT abans de realitzar qualsevol tipus d'operació, visionat, utilització, etc. en aquest lloc web.

     L'Usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts de manera contrària al que es disposa per la legislació vigent. Associació BABILON es reserva el dret a retirar l'accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravinga el que es disposa en aquests termes d'ús.

Condicions Generals d'Ús.

     Associació BABILON es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d'Ús així com qualsevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús o avisos que resulten d'aplicació. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos.

Propietat Intel·lectual i Industrial

     L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits en el Lloc web han sigut desenvolupats amb programari lliure i pertanyen a Associació BABILON o als seus llicenciadors.

      La web de l'Associació BABILON ha sigut desenvolupat amb programari lliure, per la qual cosa els elements que integren el disseny gràfic de la seua pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web és lliure, excepte les imatges de les diferents persones d'aquesta Associació que serà necessària la corresponent autorització per a la utilització i/o difusió d'aquestes imatges.

     Per tant, l'Usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d'aquesta pàgina tal com es presenta i a descarregar en una sola computadora una còpia del material per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l'Usuari complisca amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual.

     Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de www.asociacionbabilon.com així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que pogueren contindre els continguts.

     Associació BABILON autoritza l'establiment d'enllaços entre altres webs i la seua, sempre que es respecten les següents condicions:

  • Que l'enllaç no s'establisca des d'una web els continguts de la qual resulten contraris a la Llei, amb finalitats polítics, siguen ofensives o no guarden relació amb els serveis que ofereix l'Associació BABILON.
  • Que no s'oferisca una imatge d'Associació BABILON distorsionada, perjudicial o equivocada.
  • Que no faça l'efecte que concorre relació o vinculació comercial entre Associació BABILON i els titulars, responsables o anunciants des de la qual es crea l'enllaç, quan aquest no siga el cas.
  • Que no es cree la impressió que els continguts o web d'Associació BABILON pertanyen o han sigut dissenyats pels titulars, responsables o anunciants en la web des de la qual s'estableix l'enllaç.
Ús de Servei i Responsabilitats

     Les condicions d'accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'Usuari a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s'ofereixen.

     Queden prohibits tots els actes que vulneren la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament:

  • Realitzar actuacions que puguen produir en la web o a través de la mateixa i per qualsevol mitjà algun tipus de mal als sistemes *informaticos de l'Associació BABILON o a tercers.
  • Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, *spam (enviament de correus massius) o l'enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar els servidors de la xarxa.

     Associació BABILON no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació mostrada en el domini d'Associació BABILON.

Condicions Legals d'Informació General

     Associació BABILON en compliment amb el que es disposa en el *art 10 de Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seua pàgina Web proporciona l'accés, per mitjans electrònics, de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta, a la informació relativa a la seua raó social, dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions.

Política de Protecció de Dades

     Associació BABILON compleix amb la normativa vigent establida en la Llei 3/2018 de Protecció de dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), i altra legislació que la desenvolupa.

     Associació BABILON es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagen deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollits; qualsevol usuari podrà sol·licitar aquesta cancel·lació que es realitzarà a través del formulari de contacte habilitat a aquest efecte per a atendre tant les peticions d'informació com les cancel·lacions sol·licitades per qualsevol usuari, sent el responsable del tractament d'aquests formularis l'Associació BABILON.

     D'una altra part s'informa els Usuaris de l'ús de cookies per a obtindre informació i realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús del nostre lloc web. Les cookies que utilitza Associació BABILON són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l'Usuari ni es pot accedir a través de les mateixes a dades del disc dur de l'Usuari. La identitat de l'Usuari mai és inserida directament en la *cookie i per tant no se li pot identificar. + Info

     

Exclusió de Responsabilitat

     Associació BABILON declina tota responsabilitat en cas que l'accés o les visites al seu web es veren impossibilitades o dificultades a causa d'una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d'altres proveïdors de telecomunicacions aliens a Associació BABILON o en el cas de produir-se conflictes socials o altres Supòsits de força major, o qualsevol actuació d'un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

     Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que poguera patir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades

     Associació BABILON no garanteix la disponibilitat, ni la continuïtat del Lloc web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguen produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que siga la seua naturalesa, que es deriven de l'ús de la informació i de les matèries contingudes en el domini www.asociacionbabilon.com .